PPP

สคร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายฯ


วันจันทร์ที่ 18 2559 เวลา : 02:43 น.

สคร. จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายฯ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้กับบุคลากรของ สคร.
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวสุชีรา เงางาม นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ
และนายวัชรพงษ์ วรรณตุง นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากร
ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO